Chips & Chanachur

Bombay Chanachur

350 gm
৳  50.00
+

Sun Chips Tomato Tango

80 gm
৳  50.00
+

Sun Chips Mix Masala

38 gm
৳  25.00
+

Ruchi Jhuribhaja 25 gm

4 pcs
৳  20.00
+

Ruchi Jhal Chanachur

350 gm
৳  60.00
+

Ruchi Jhal Chanachur

150 gm
৳  30.00
+

Ruchi Fried Dal 30 gm

4 pcs
৳  32.00
+

Ruchi Chanachur Bar B -Q

35 gm
৳  10.00
+

Ruchi BBQ Chanachur

150 gm
৳  32.00
+

Ruchi BBQ Chanachur

80 gm
৳  18.00
+

Ring Chips

25 gm
৳  10.00
+

Pringles Potato Chips Sour Cream Onion

169 gm
৳  230.00
+

Pringles Potato Chips Pizza Flavor

169 gm
৳  230.00
+

Pringles Potato Chips Original

161 gm
৳  230.00
+

Pringles Jalapeno

169 gm
৳  230.00
+

Pringles BBQ Potato Chips

169 gm
৳  230.00
+

Pran Bombay Mix Chanachur

350 gm
৳  65.00
+

Mister Potato Crisps Sour & Onion

160 gm
৳  210.00
+

Mister Potato Crisps Sour & Onion

75 gm
৳  120.00
+

Mister Potato Crisps Orignal

160 gm
৳  210.00
+

Mister Potato Crisps Orignal

75 gm
৳  120.00
+

Mister Potato Chips Hot & Spicy

160 gm
৳  210.00
+

Mister Potato Chips Barbeque

160 gm
৳  210.00
+

Lays Spanish Tomato Tango Chips

52 gm
৳  70.00
+

Golden Harvest Bombay Mix Chanachur

350 gm
৳  65.00
+

Bombay Sweets Potato Crackers

25 gm
৳  15.00
+

Bombay Sweets Dalmoth Namkeen

200 gm
৳  40.00
+

Bombay Sweets Chanachur

150 gm
৳  25.00
+

Alooz Spanish Tomato Potato Chips

25 gm
৳  15.00
+

Alooz Sour Cream N Onion Flavour

25 gm
৳  15.00
+
Product Showing for Category Chips & Chanachur